Search results

 1. Integrace Romů do společnosti v rámci zachování národní identity : [rukopis] prostřednictvím vzdělávání / Julie Kitanovská   .  2005 . 104 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Kulturní diverzita ve škole : [rukopis] pedagogické aspekty práce s dětmi ohroženými sociální exkluzí / Dáša Grohmanová   .  2006 . 153 l., [20] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Romové v prostředí sídliště Most 15 - Rudolice / [rukopis] Taťána Hladíková   .  1998 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Vliv tisku na utváření veřejného mínění o Romech / [rukopis] Kristenová Daniela   .  1994 . 100 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Výchova, vzdělání a společenské uplatnění romské populace / [rukopis] Lenka Srpová   .  1999 . 98 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Život Romů v Ústí nad Labem v letech 1945-1989 na základě archivních pramenů / [rukopis] Martin Cichý   .  2001 . 91 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100