Search results

 1. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku / Libuše Ludíková   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2001 . 94 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Integrace sociálně a zdravotně postižených dětí do společnosti / zpracoval Miroslav Vocilka   .  Praha :  Ústav pro informace ve vzdělávání,  1997 . 108 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku? : (podíl rodiny při rehabilitaci těžce zrakově postiženého) / Oldřich Čálek   .  Praha :  Novinář,  1987 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Jak se žije dětem s postižením : problematika pěti typů zdravotních postižení / Helena Chvátalová   .  Praha :  Portál,  2005 . 182 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Kapitoly ze základů speciální pedagogiky : somatopedie : studijní texty pro distanční a kombinované studium / Libor Novosad   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2002 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Psychologie handicapu / Marie Vágnerová, Zuzana Hadj-Moussová, Stanislav Štech   .  Praha :  Karolinum,  2001 . 230 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Zachránit Jeffreyho / Richard Galli ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Klapuchová]   .  Praha :  Portál,  2002 . 166 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Základy speciálního poradenství : struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním / Libor Novosad   .  Praha :  Portál,  2006 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr41/010
 9. Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany / Jarmila Králová, Eva Rážová   .  Olomouc :  Anag,  2005 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany / Jarmila Králová, Eva Rážová   .  Olomouc :  Anag,  2003 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr31/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.