Search results

 1. 40 let vysokoškolské přípravy učitelů v Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  1994 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000
 2. Aktuální problémy vybraných oborových didaktik / Jiří Škoda, Pavel Doulík a kol.   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2009 . 235 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F30/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr131/000
 3. Atomová a jaderná fyzika / Anna Macková   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2003 . 83 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/010
 4. CAD + ŘOS : (počítačem podporovaný návrh a řízení obráběcích strojů) / Vlasta Galuszková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2003 . 124 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 5. Celostní vnímání - tvar, zvuk, barva a gesto / Kateřina Dytrtová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2001 . 115 s., [57] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F100/000
  kat. výtvarné kultury PF00/200
  volný výběr01/000
 6. CLIL - nová výzva / Zdena Kráľová (ed.) ; [autori Danica Gondová ... et al.]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2012 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Current trends in educational science and practice 7. / Pavel Doulík (ed.)   .  Ústí nad Labem :  University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem,  2014 . 121 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 8. Current trends in educational science and practice I. : international proceedings of scientific studies / Eva Szórádová (ed.)   .  Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa,  2012 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr20/000
 9. Current trends in educational science and practice II. / Pavel Doulík (ed.)   .  Ústí nad Labem :  University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem,  2012 . 99 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 10. Current trends in educational science and practice III. : international proceedings of scientific studies / Radmila Nikolić (ed.)   .  Užice :  University of Kragujevac, Teacher's Training Faculty in Užice,  2012 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.