Search results

  1. Retrokonverze katalogu knihovny Pedagogické fakulty Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem / Ivo Brožek   .  Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005.114-120.
    article
  2. Vyhledávání adres čtenářů naší knihovny na internetu / Ivo Brožek   .  Knihovny současnosti 2004.261-268.
    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.