Search results

  1. Národní pojištění : Měsíčník Ministerstva práce a sociálních věcí ČR   .  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Práce,  Sociopress  BMSS-Start  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  Česká správa sociálního zabezpečení  1969- . ^^^sv.
    Národní pojištění
  2. Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí   .  Praha :  Praha :  Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí,  Strategic Consulting  Press Publishing Group  2004- . ^^^sv.
    journal