Search results

 1. Biographien im Grenzraum : eine untersuchung in der euroregion Neiße / Peter Alheit, Irena Szlachcicowa, František Zich   .  Dresden :  Neisse Verlag,  2006 . 543 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr10/000
 2. Cikáni ve starém Mostě : (výsledky sociologického průzkumu) / Jan Friš, Jaroslav Sochor, Miroslav Štráchal, František Zich, Helena Žáková   .  Most :  Okresní národní výbor Most,  1975 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Co víte o současné sociologii : Základní pojmy současné marxistické sociologie / Zprac. František Zich a kol   .  Praha :  Horizont,  1979 . 286, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E60/000
 4. Co víte o současné sociologii : základní pojmy současné marxistické sociologie / František Zich   .  Praha :  Horizont,  1979 . 286 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Člověk v pohraničí : výzkum přeshraničních vlivů působících na obyvatele pohraničí ČR / ed. František Zich   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně,  2006 . 262 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr40/000
 6. Etnické a národnostní vztahy v pánevní oblasti severních Čech / František Zich, Václav Houžvička, Quido Kastner   .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1995 . 42 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 7. Kdo žije v pohraničí / František Zich a kol.   .  Ústí nad Labem :  Slon,  1996 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 8. Kdo žije v pohraničí : česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace / František Zich ... [et al.]   .  [Praha] :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  1996 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 9. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě : Česko a Hlučínsko v evropském kontextu / František Zich, Petra Anýžová a kol.   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016 . 301 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Marketingová sociologie : marketingová komunikace a moderní společnost / Ondřej Roubal, František Zich   .  Praha :  Vysoká škola finanční a správní,  2014 . 102 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000