Search results

 1. Ergoterapeutická intervence u osob po cévní mozkové příhodě za využití IKT [rukopis] / Romana Maštalířová   .  2019 . 93 l. 40 l. příloh
  book
 2. Ergoterapeutická intervence u osob po CMP v subakutním stádiu onemocnění / Hana Náhlíková   .  2018 . 70 listů, 16 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Ergoterapeutická intervence u Parkinsonovy choroby [rukopis] / Angelina Kostyšynová   .  2019 . 56l. 12l. příloh
  book
 4. Ergoterapeutická intervence u spastické parézy po aplikaci botulotoxinu / Tereza Dubská   .  2017 . 87 listů, 21 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Ergoterapeutická intervence u syndromu karpálního tunelu [rukopis] / Iva Červenková   .  2019 . 72 l. 13 l. příloh
  book
 6. Ergoterapeutická intervence za využití robotiky u osob po CMP v chronickém stádiu / Ondřej Vacek   .  2019 . 78 listů, 11 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Ergoterapeutické hodnocení a intervence u následků přerušení některého z hlavních periferních nervů na HK / Kristýna Vernerová   .  2015 . 50 listů, 9 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Ergoterapeutické hodnocení zdravotně postižené mládeže v dorostovém věku, podpora jejich soběstačnosti s cílem pracovního a životního uplatnění / Pavlína Račáková   .  2015 . 63 listů, 15 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Ergoterapeutické metody k ovlivňování spasticity v oblasti horní končetiny a zvláště ruky u dětí s DMO / Veronika Pechyová   .  2014 . 54 listů, 9 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Ergoterapeutické postupy u osob po difusním axonálním poranění mozku / Ladislava Knotková   .  2019 . 113 listů, 11 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100