Search results

 1. Badatelsky orientovaná výuka : pojetí, podstata, význam a přínosy / Jiří Dostál   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 . 1 online zdroj (151 stran)
  Badatelsky orientovaná výuka
 2. Dějiny německé literatury. I, Od nejstaršího období po baroko [elektronický zdroj] : texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia / Jan Kubica, Gabriela Coufalová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2008 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 3. Dítě se zrakovým postižením v raném a předškolním věku [elektronický zdroj] / Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina Stejskalová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2011 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A30/000
 4. Edukační proces u osob se zrakovým postižením [elektronický zdroj] / Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina Stejskalová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2011 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A20/000
  volný výběr10/000
 5. Inquiry-based instruction : concept, essence, importance and contribution / Jiří Dostál ; překlad ... Jan Gregar, Markéta Šemberová   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015 . 1 online zdroj (149 stran)
  Inquiry-based instruction
 6. Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu [elektronický zdroj] / Pavel Svoboda   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 1 CD-ROM
  Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu
 7. Mimoškolní aktivity a speciálněpedagogické působení na osoby se zrakovým postižením [elektronický zdroj] / Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina Stejskalová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2012 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A30/000
 8. Osoby se zrakovým postižením v procesu komunikace [elektronický zdroj] / Dita Finková ... [et al.]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2012 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A30/000
 9. Otázky rehabilitace osob později osleplých [elektronický zdroj] / Dita Finková, Hana Joklíková, Veronika Růžičková   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2012 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A30/000
 10. Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením v dospělém a seniorském věku [elektronický zdroj] / Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina Stejskalová   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2011 . 1 CD-ROM
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A30/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.