Search results

  1. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele   .  Praha :  Praha :  Karolinum,  FTVS UK  1994- . ^^^sv.
    Tělesná výchova a sport mládeže
  2. Tělesná výchova mládeže : nezávislý list pro učitelstvo všech druhů škol, kandidáty učitelství, tělocvičné a sportovní spolky, cvičitele a vychovatele mládeže   .  Brno :  Praha :  František Ryšánek,  Státní pedagogické nakladatelství; Karolinum  1931-1993
    journal


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.