Search results

 1. Meteorologická měření na stanici Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně [rukopis] / Stanislav Kučera   .  2010 . 42 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Mikrofluidní kultivační systém pro 3D buněčné kultury / Vojtěch Trnka   .  2020 . 82 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Současné geomorfologické procesy na jižním úpatí Krušný hor: případová studie [rukopis] / Radka Dužeková   .  2020 . 49 l.
  book
 4. Změny v dovednosti řešit matematické úlohy v závislosti na rozvíjení dovednosti formulovat úlohy = Changes in problem solving skills depending on the development of problem posing skills in mathematics / Vendula Kvapilová   .  2020 . 115 listů, 25 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.