Search results

  1. Filozofické aspekty výtvarné výchovy : sborník materiálů ze sympozia Českého komitétu INSEA v Ústí n. L. 21.-23. října 1992   .  Ústí n. L. :  Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně,  [1993] . 153 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad D20/000
    sklad F60/000
    kat. výtvarné kultury PF00/500


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.