Search results

 1. Aktivní konstrukce poznání : sborník příspěvků z mezinárodní konference / [editor Jiří Škoda]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta,  2002 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B50/000
  volný výběr01/000
 2. Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků = Aktual'nyje voprosy vuzovskoj podgotovki pedagogičeskich kadrov = Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov : 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji / [editoři Pavel Doulík, Jiří Škoda]   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta UJEP,  2009 . 352 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr180/000
 3. Aktuální problémy vybraných oborových didaktik / Jiří Škoda, Pavel Doulík a kol.   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2009 . 235 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F30/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr131/000
 4. Almanach k 15. výročí existence katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem / [editor Jiří Škoda]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta,  2007 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 5. Analýza miskoncepcí alternativní religiozity u žáků vybraných gymnázií / Jakub Pivarč, Jiří Škoda, Pavel Doulík   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta,  2012 . 206 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Analýza vysokoškolské přípravy učitelů cizích jazyků / Pavel Doulík, Jiří Škoda, Natalia Orlova   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2013 . 147 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 7. Bulletin Didaktického fóra UJEP. 3. číslo, Vybrané didaktické otázky vysokoškolské přípravy studentů = Izbrannyje didaktičeskije voprosy vuzovskoj podgotovki studentov / [editoři Jiří Škoda, Pavel Doulík]   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,  2009 . 187 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr50/000
 8. Bulletin Didaktického fóra UJEP. Číslo první, Profesní curricula vitae didaktiků UJEP / [editoři Jiří Škoda, Pavel Doulík]   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta UJEP,  2008 . 104 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  volný výběr10/000
 9. Bulletin Didaktického fóra UJEP. Číslo druhé, Reprinty významných článků didaktiků UJEP / [editoři Jiří Škoda, Pavel Doulík]   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta UJEP,  2008 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 10. Delikvence : analýza produktů činnosti delikventní subkultury jako diagnostický a resocializační nástroj / Petr Blažek, Slavomil Fischer, Jiří Škoda   .  Praha : Grada, 2019 . 156 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.