Search results

 1. Adaptační proces seniorů v pobytovém zařízení [rukopis] / Jaroslava Habětínová   .  2014 . 69 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Aktuální problémy rodin s autistickým dítětem : [rukopis] Radka Kubalová   .  2003 . 60 s., 60 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Alternativní diagnostická metoda pro sociální práci - grafologický rozbor : [rukopis] Jana Habartová   .  2004 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza a srovnání podmínek života klientů se středně těžkým stupněm mentálního postižení v domácím a ústavním prostředí [rukopis] = The analysis and comparison of the life conditions of the two clients with a moderate mental retardation in the family and institutional environment / Kateřina Jelínková   .  2008 . 67 l., 10 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza dopadů programu Podpora vzdělávání v rodinách [rukopis] / Anna Hofmanová   .  2010 . 58 l., 5 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza faktorů, způsobujících možné ohrožení pracovníků Hospice Sv. Štěpána, s ohledem na problematiku syndromu vyhoření [rukopis] / Jiří Novák   .  2012 . 75 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Analýza implementace vzdělávacího programu Silní rodiče-Silné děti? ve fázi jeho pilotní realizace z pohledu vedoucích rodičovských skupin [rukopis] = The analysis of implementation of the educational program Strong parents Strong children in the phase its realization from the view of leader parental groups / Lucie Horvátová   .  2009 . 50 l., 31 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Analýza komunikace zdravotního personálu s pacienty emergentní jednotky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem [rukopis] = Communication analysis between the medical staff and the patients in the emergency unit at Masarykova hospital in Ústí nad Labem / Veronika Kebrtová   .  2008 . 60 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Analýza nového vyučovacího předmětu Volba povolání : [rukopis] Andrea Ondrejková   .  2000 . 50 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analýza potřeb směřující k posílení kompetencí pracovníků v sociálních službách [rukopis] / Eva Šulcová   .  2010 . 50 l. , [13] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.