Search results

 1. Etopedické propylaje I. : aktuální otázky systému náhradní výchovné péče s poruchou chování / Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík a kol.   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2012 . 135 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/030
 2. Inkluzivní vzdělávání : efektivní vzdělávání všech žáků / Ladislav Zilcher, Zdeněk Svoboda   .  Praha : Grada, 2019 . 216 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B90/000
  volný výběr50/030
 3. Koordinátor inkluze ve škole / Zdeněk Svoboda, Ladislav Zilcher a kol.   .  [V Ústí nad Labem] : [Univerzita J.E. Purkyně], [2020] . 180 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/020
 4. Metodika tvorby strategického plánu pro vytváření inkluzivního prostředí školy / Zdeněk Svoboda, Jaroslav Říčan, Petra Morvayová, Ladislav Zilcher   .  Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015 . 89 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 5. Pedagogická, sociální a zdravotnická práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením / Zdeněk Svoboda, Arnošt Smolík a kol.   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2010 . 399 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000
 6. Schola Excludus / Zdeněk Svoboda, Petra Morvayová a kol.   .  Ústí na Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta,  2010 . 220 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr30/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.