Search results

 1. Bibliografie Boženy Němcové : Soupis jejího díla a lit. o něm / Miroslav Laiske   .  Praha :  SPN,  1962 . 484, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Česká bibliografie v době temna : od r. 1620 až do sedmdesátých let osmnáctého století / Jiří Kábrt   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1964 . 190 s., 23 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Knihovna jako instituce socialistická / Jaroslav Drtina   .  Praha :  SPN,  1961 . 247, [1] s.
  book
 4. Knihovna : vědeckoteoretický sborník. Sv. 6 / Uspoř. Jaroslav Drtina a František Horák   .  Praha :  SPN,  1967 . 369, [1] s.
  book
 5. Kronika Trojánská : Guidonis de Columna Historiae destructionis Troiae : versio bohemica / [edidit Emma Urbánková]   .  Pragae :  Pragopress,  1968 . 386 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Počátky české bibliografie : od nejstarších zpráv o knihách až do r. 1620 / Jiří Kábrt   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1961 . 209 s., 19 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Pravidla jmenného katalogu / zpracoval Miroslav Nádvorník ...[et al.] ; vydala Státní knihovna Československé socialistické republiky   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1969 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 8. Pravidla jmenného katalogu pro střední a menší knihovny / Zprac. M. Nádvorník   .  Praha :  SPN,  1960 . 129, [1] s.
  book
 9. Sto padesát let česko-ukrajinských literárních styků : 1814-1964 : vědecko-bibliografický sborník / [sest. a red. Orest Zilynskyj]   .  Praha :  Svět sovětů,  1968 . 477, [8] l. obr. příl
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický / [Autoři:] Hana Vodičková, Jiří Cejpek   .  Praha :  SPN,  1965 . 119, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.