Search results

 1. --ať je stůl k pohoštění prostřený : úvahy a eseje k 660. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze / Miloslav Petrusek   .  V Praze :  Karolinum,  2008 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Alternativní sociologie / Miloslav Petrusek   .  Praha :  Klub osvobozeného samizdatu,  1992 . 221 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 3. Co je sociologie : (úvod do obecné sociologie)   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  1996
  book
 4. České sociální vědy v exilu / Miloslav Petrusek   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2011 . 291 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. Dějiny sociologie / Milan Petrusek a kolektiv   .  Praha :  Grada,  2011 . 236 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr51/000
 6. Demokracie a totalitarismus / Raymond Aron ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Jochmann ; doslov Miloslav Petrusek]   .  Brno :  Atlantis,  1993 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/010
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/300
 7. Ideologie a utopie : přednášky a eseje / Karl Mannheim ; [z nemeckých originalov preložil Dušan Prokop ; úvod Miloslav Petrusek]   .  Bratislava :  Archa,  1991 . 357 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Kulturní rozpory kapitalismu / Daniel Bell ; přeložil Lukáš Gjurič ; doslov napsal Miloslav Petrusek   .  Praha :  Sociologické nakladatelství,  1999 . 335 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/300
 9. Masa a moc / Elias Canetti ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Stromšík ; předmluvu napsal Miloslav Petrusek]   .  Praha :  Academia,  2007 . 622 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Měšťanská morálka / Maria Ossowska ; [z polského originálu ... přeložila Svatava Navrátilová ; doslov napsal Miloslav Petrusek]   .  Praha :  Academia,  2012 . 432 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.