Search results

 1. Bohuslav Havránek : bibliobrafický soupis vědeckých prací s přehledem jeho činnosti / Jan Petr, Milena Tylová   .  Praha,  1985 . 109 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. Filozofie jazyka v díle K. Marxe a B. Engelse / Jan Petr   .  Praha :  Academia,  1980 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 3. Jazyk mezi lidmi : o úloze jazyka v řízení socialistické společnosti / Josef Skácel, Petr Zima ; [doslov] Jan Petr   .  Ostrava :  Profil,  1983 . 205 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 4. Josef Páta : bibliografický soupis publikovaných prací s přehledem jeho činnosti / Jan Petr, Milena Tylová   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1990 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. K metodologickým problémům společenských věd : Ref. z 3. společné věd. konf. Varšavské a Karlovy univ., konané ve dnech 26.-28. dubna 1965 v Praze : Pro posl. filosof. fak / Uspoř. Otakar Bartoš a Jan Petr   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1967 . 118, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Klasikové marxismu-leninismu o jazyce : Úv. studie a výběr textů z Marxova, Engelsova a Leninova díla / Úv. studii naps. a antologii sest. Jan Petr   .  Praha :  Svoboda,  1977 . 367, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 7. Mluvnice češtiny. (1), Fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika, tvoření slov / [Miloš Dokulil ... et al.]   .  Praha :  Academia,  1986 . 566 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F380/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  PF - KB - Patrik Mitter, Mgr., Ph.D.00/100
  volný výběr201/000
 8. Mluvnice češtiny. (2), Tvarosloví / [Miroslav Komárek ... [et al.]]   .  Praha :  Academia,  1986 . 536 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F390/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  PF - KB - Patrik Mitter, Mgr., Ph.D.00/100
  volný výběr201/000
 9. Nástin politických a kulturních dějin Lužických Srbů / Jan Petr   .  Praha :  SPN,  1972 . 342 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 10. Praha - Vilnius : Sborník prací k 400. výročí založení univ. ve Vilniusu / Uspoř. Jan Petr a Luboš Řeháček   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1981 . 125, [1] s., [2] s. fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.