Search results

 1. Fenomenologie : učební texty pro kurzy Fenomenologie vyučované na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Daniel Kroupa, Martin Nitsche   .  Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2014 . 223 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Grey gold: at my fingertips / texty publikace: Vendula Fremlová, Martin Nitsche, Kornelia Röder, Noemi Smolik, Anna Vartecká, Kornelia von Berswordt-Wallrabe ; překlad: Jan Kvapil, Lucie Fremlová   .  Schwerin : Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin ; Brno : Dům umění města Brna, příspěvková organizace ; Ústí nad Labem : Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, [2018]  ©2018 . 142 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B70/000
  volný výběr30/000
 3. Kurátorský experiment I a II / [Vendula Fremlová, Martin Kolář]   .  Ústí nad Labem :  Fakulta užitého umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2007 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 4. Martin Kolář : [bobtnání, povrchy, dekory zlaté, krajiny a jiné-- : Fakulta umění a designu, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem / text publikace] Vendula Fremlová, Martin Nitsche   .  V Ústí nad Labem :  Fakulta umění a designu, Univerzita J.E. Purkyně,  c2008 . [36] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Metodická přednost spleti : tranzitivně-topologický model fenomenologie / Martin Nitsche   .  Praha : Togga, 2016 . 259 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Návrat metafyziky? : diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století / Martin Šimsa, Prokop Sousedík, Martin Nitsche et al.   .  Praha : V Ústí nad Labem :  Filosofia ; Filozofická fakulta UJEP,  2009 . 544 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/500
  volný výběr10/000
 7. Obraz v prostoru / Martin Kolář, Martin Nitsche, Tomáš Pavlíček (eds.)   .  V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2014 . 341 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Prostranství bytí : studie k Heideggerově topologii / Martin Nitsche   .  Praha :  Togga,  2011 . 145 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Schizma filosofie 20. století / Martin Nitsche, Prokop Sousedík, Martin Šimsa (eds.)   .  V Ústí nad Labem : Praha :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ; Filosofia,  2005 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Z příhodného : fenomenologická interpretace Heideggerových Příspěvků k filosofii / Martin Nitsche   .  Praha :  Filosofia,  2010 . 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.