Search results

  1. Buddha a jeho učení / Nárada Mahá Théra ; z angličtiny a s přihlédnutím k pálijským originálům přeložil [a úvodem opatřil] Josef Marx   .  Olomouc :  Votobia,  1998 . 573 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad E10/000
    kat. politologie a filozofie FF00/100