Search results

 1. České právní dějiny od roku 1945   .  Praha :  Linde
  book
 2. České právo v minulosti / Karel Malý ; [dokumentace Petra Skřejpková ; odborná redakční a technická spolupráce Karel Litsch ... [et al.]]   .  Praha :  Nuga : Orac,  1995 . 269 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. Dějiny českého a československého práva do roku 1945 / Karel Malý a kolektiv   .  Praha :  Linde,  1997 . 572 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Dějiny státu a práva v Československu : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. právnických fak. Díl 1. Do r. 1918 / Karel Malý, Florian Sivák   .  Praha :  Panorama,  1988 . 547 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D70/000
 5. Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do r. 1918 / Karel Malý, Florian Sivák ; obálka Kateřina Řezáčová   .  Jinočany :  H & H,  1993 . 533, [65] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Dejiny štátu a práva v Česko-Slovensku do roku 1918 / vypracovali Karel Malý, Florián Sivák ; prel. Iveta Siranková   .  Bratislava :  Obzor,  1992 . 403 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Jan Gebauer : sborník ke 150. výročí narození / [prorektor-editor Karel Malý]   .  Praha :  Karolinum,  1991 . 193 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Městské právo ve střední Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září 2011, Praha / uspořádali Karel Malý a Jiří Šouša jr.   .  Praha :  Karolinum,  2013 . 398 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Milénium břevnovského kláštera (993-1993 : sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách / editor Karel Malý ; obálka a graf. úprava Jiří Staněk   .  Praha :  Karolinum,  1993 . 319 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Práce z dějin slavistiky. XVI., České a polské srovnávací studie / [vědecký redaktor Mieczysław Balowski ; prorektor-editor Karel Malý]   .  Praha :  Karolinum,  1993 . 169 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. bohemistiky PF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.