Search results

 1. Porodnická propedeutika : studijní texty pro obor Porodní asistentka : bakalářský studijní program ošetřovatelství / Tomáš Binder, Alena Hamanová, Ivana Lamková, Ludmila Lamplotová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2015 . 136 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 2. Reflexe programu "Zdraví 2020" v ošetřovatelství a porodní asistenci / Alena Hamanová, Jana Chrásková, Ivana Lamková, Ludmila Lamplotová   .  Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2015 . 65 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Teorie v porodní asistenci : KOPA/TPAK / Jana Chrásková, Ivana Lamková   .  Ústí nad Labem : Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, 2014 . 115 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Vybrané kapitoly z komunikace : KOPA/KOMK / Ivana Lamková   .  Ústí nad Labem : Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, 2013 . 92 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Vybrané kapitoly z multikulturní ošetřovatelské péče : KOPA/MUOVK / Ivana Lamková, Eva Vogelová   .  Ústí nad Labem : Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami, 2014 . 188 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Vybrané kapitoly z multikulturního ošetřovatelství / Ivana Lamková, Eva Vogelová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií,  2014 . 190 s.
  book
 7. Záznamník odborné praxe : pro bakalářský studijní obor Porodní asistentka - prezenční forma studia / Eva Šalanská, Ivana Lamková, Kamila Madarová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018 . 154 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000