Search results

 1. Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek II, (1. srpen - 31. prosinec 1942) / k vydání připravili Jan Němeček (vedoucí kolektivu), Jan Kuklík, Blanka Jedličková a Daniela Němečková   .  Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015 . 501 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Dějepis 9 pro 9. ročník základní školy a 4. ročník osmiletého gymnázia : nejnovější dějiny / Jan Kuklík, Jiří Kocian   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  2000 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny / Jan a Jan Kuklíkovi ; autor koncepce řady dějepisných učebnic Petr Čornej   .  Praha :  SPN - pedagogické nakladatelství,  2002 . 215 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Dějiny 20. století / Jan a Jan Kuklíkovi   .  Praha : Úvaly :  SPL - Práce ; Albra,  1999 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Dějiny 20. století / Jan a Jan Kuklíkovi   .  Praha :  Práce,  1995 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr111/000
 6. Dějiny 20. století : učebnice pro střední školy / Jan a Jan Kuklíkovi   .  Praha : Práce, 1998 . 191 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Dramatické i všední dny protektorátu / Jan Gebhart, Jan Kuklík   .  Praha :  Themis,  1996 . 288 s., [16] s. il.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
 8. Druhá republika 1938-1939 : svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě / Jan Gebhart, Jan Kuklík   .  Praha ; Litomyšl :  Paseka,  2004 . 315 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. K problematice vzniku národní fronty v domácím odboji : vývoj odbojové organizace PVVZ [Petiční výbor Věrni zůstaneme] na území Čech v letech 1939-1941 / Jan Kuklík   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1976 . 160 s
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Kauza: tzv. Benešovy dekrety : historické kořeny a souvislosti : (tři české hlasy v diskusi) / Jindřich Dejmek, Jan Kuklík, Jan Němeček   .  Praha :  Historický ústav Akademie věd České republiky,  1999 . 101 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.