Search results

 1. Aktual‘nyje voprosy sovremennoj slavjanskoj frazeologii : monografija / I.V. Kalita   .  Čeboksary : Izdatel‘skij dom "Sreda", 2020 . 135 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Belaruskaja mova ŭ ljustèrku tradycyj ì ìnavacyj = Beloruský jazyk v zrcadle tradic a inovaci / Ì. Kalìta, N. Sìvìckaja, V. Ljaščynskaja   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2019 . 117 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Česko-běloruský frazeologický slovník = Čèšska-belaruskì frazealahìčny sloŭnìk / Inna Kalita   .  Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017 . 258 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Fonetika russkogo jazyka / Inna Kalita   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2002 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr52/000
 5. Frazealahìčny mìnìmum belaruskaj movy : zadačy ì perspektyvy = Frazeologické minimum běloruského jazyka : úkoly a perspektivy = The phraseological minimum of the Belarusian language : tasks and perspectives / Ì. Kalìta, A. Sadoŭskaja, N. Staravojtava   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2021 . 210 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Gender in language, speech and dialects : Belarusian experience / Inna Kalita, Taciana Tuluš, Volha Hapeyeva, Natallya Sivickaja   .  Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, 2017 . 153 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr10/000
 7. Magičeskije reminiscencii v tvorčestve Dmitrija Lipskerova / Inna Kalita   .  Moskva : Diksi Press, 2015 . 271 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Obrysy a tvary nespisovnosti: ruština vs. čeština : komparativní pohled ; Ruský slang v procesu vývoje / Inna Kalita   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2011 . 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Očerki po komparativnoj frazeologii. II., Cvetnaja palitra v nacional'nych kartinach mira russkich, belarusov, ukraincev i čechov / Inna Kalita   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2017 . 255 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr10/000
 10. Očerki po komparativnoj frazeologii : seraja palitra v nacional'nych kartinach mira russkich, belarusov i čechov / Inna Kalita   .  Moskva : Diksi Press, 2016 . 171 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.