Search results

 1. Absolvent základní školy : sborník z pracovního semináře konaného dne 20.–21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU / editoři Josef Maňák a Tomáš Janík   .  Brno :  Masarykova univerzita pro Centrum pedagogického výzkumu PdF MU,  2007 . 274 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Analytická zpráva z šetření TALIS 2013 / Vendula Kašparová, Anna Holečková, Jan Hučín, Tomáš Janík, Petr Najvar, Michaela Píšová, Eva Potužníková, Petr Soukup, Martina Ševců   .  Praha : Česká školní inspekce, [2015]  ©2015 . 85 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření / Tomáš Janík, Josef Maňák, Petr Knecht   .  Brno :  Paido,  2009 . 181 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/000
 4. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání / Tomáš Janík   .  Brno :  Paido,  2009 . 119 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 5. Chtějí zůstat nebo odejít? : začínající učitelé v českých základních školách / Světlana Hanušová, Michaela Píšová, Tomáš Kohoutek, Eva Minaříková, Miroslav Janík, Tomáš Janík, Jan Mareš, Klára Uličná, Stanislav Ježek   .  Brno : Masarykova univerzita, 2017 . 322 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Intensive programme TiFoLa : teaching in foreign languages : [Brno] 2004-2005 / [edited by Tomáš Janík]   .  Brno :  Paido,  2005 . 140 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. K perspektivám školního vzdělávání / Tomáš Janík, Vlastimil Švec a kol.   .  Brno :  Paido,  2009 . 278 s., [4] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 8. Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol : [výzkumná zpráva] / Tomáš Janík ... [et al. ; editor Tomáš Janík]   .  V Praze :  Výzkumný ústav pedagogický,  2010 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Kurikulum – výuka – školní klima – učitelské vzdělávání : analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001–2008) / Tomáš Janík a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita pro Centrum pedagogického výzkumu PdF MU,  2009 . 72 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Kurikulum v současné škole / Josef Maňák, Tomáš Janík, Vlastimil Švec   .  Brno :  Paido,  2008 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000