Search results

 1. Česká konfese, její vznik, podstata a dějiny / napsal Ferdinand Hrejsa   .  Praha :  Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1912 . 817 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Dějiny české evanjelické církve v Praze a ve středních Čechách v posledních 250 letech / Dr. Ferd. Hrejsa   .  Praha :  Českobratrská evanjelická církev,  1927 . 2 listy, 474 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Dějiny křesťanství v Československu. [Díl] 6, Za krále Maxmiliána II. 1564-1576. Česká konfese / seps. Ferdinand Hrejsa   .  Praha :  Husova československá bohoslovecká fakulta,  1950 . 399, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Dějiny křesťanství v Československu. III. [díl], Rokycana. Husitský král. Počátky Jednoty bratrské / Sepsal Ferdinand Hrejsa   .  V Praze :  Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká,  1948 . 278-[II] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Dějiny křesťanství v Československu. IV, Za krále Vladislava a Ludvíka. Před světovou reformací a za reformace / sepsal Ferdinand Hrejsa   .  V Praze :  Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká,  1948 . 365 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Dějiny křesťanství v Československu. V, Za Ferdinanda I. (1526-1564). Počátky protireformace / sepsal Ferdinand Hrejsa   .  Praha :  Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká,  1948 . 430, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Rodný domek Mistra Jana Husi / napsal Ferd. Hrejsa   .  V Praze :  Ferdinand Hrejsa,  1916 . 16 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Toleranční patent, jeho vznik a význam / napsali Frant. Bednář a Ferd. Hrejsa   .  V Praze :  Svaz národního osvobození,  1931 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.