Search results

 1. ABC cestovatelů, mořeplavců, objevitelů / Autor: Ivan Hrbek, [spoluprac.] J. Kolmaš ; Kartogramy zprac. Jiří Rathouský   .  Praha :  Panorama,  1979 . 285, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Africká minulost : kroniky od dávnověku po moderní dobu / Basil Davidson ; z anglického originálu The African Past, vydaného ... , přeložili Gustav Bernau, Ivan Hrbek a František Jungwirth, doslov napsali Josef Wolf a Ivan Hrbek   .  Praha : Orbis, 1972 . 260 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Cesta Kryštofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce z království českého do Benátek, odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arábii / [upravil, zkrátil a převyprávěl] František Kožík ; doslov Ivan Hrbek ; il. Zdena Táborská, Jiří Běhounek ; typografie Michal Houba   .  Praha :  Panorama,  1988 . 194 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr10/000
 4. K vybájeným pevninám / [autor:] R.H. Ramsay ; z amer. orig. No longer on the Map (Discovering places that never were) přel., pozn. a lit. doplnil Ivan Hrbek   .  Praha :  Panorama,  1978 . 192, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Korán / [z arabského originálu ... podle různých vydání přeložil, předmluvou, komentářem a rejstříkem opatřil Ivan Hrbek]   .  Praha :  Academia,  2000 . 797 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Korán / [z arabského originálu ... podle různých vydání přeložil, předmluvou, komentářem a rejstříkem opatřil Ivan Hrbek]   .  Praha :  Odeon,  1991 . 794 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Korán / z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek   .  Praha : Odeon, 1972 . 797 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríja / Ivan Hrbek ; Mapa Josef Krmášek ; St. znak nakreslil a popis znaku a vlajky provedl Jiří Louda   .  Praha :  Svoboda,  1982 . 198 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Maroko / Ivan Hrbek ; Mapa: Jiří Kodeš   .  Praha :  Svoboda,  1967 . 140, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Maurové a Evropa : cesty arabské vědy a kultury / Hans Kaufmann   .  Praha : Panorama, 1982 . 180 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.