Search results

 1. Bůh a příroda : filozofické úvahy o náboženství a vědě 1979-1983 / Zdeněk Neubauer ; k vydání připravili Tomáš Hermann a Zuzana Daňková   .  Praha : Malvern, 2019 . 363 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Cesty české vědy : katalog výstavy / Michaela Nohejlová Zemková & Karolína Pauknerová (ed.), Roman Figura, Petr Hampl, Tomáš Hermann, Jakub Kocurek, Josef Laštovička, Jan Musil, Lenka Ovčáčková, Simona Slezáková, Lucie Strnadová, Přemysl Štych   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2022 . 125 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Dějiny biologických teorií novověku. Díl II., Dějiny evolučních teorií v biologii 19. století / Emanuel Rádl ; k vydání připravili a poznámkami opatřili Tomáš Hermann, Anton Markoš a Zdeněk Neubauer ; z němčiny přeložili Zuzana Škorpíková, Tabita Landová a Ivan Landa   .  Praha :  Academia,  2006 . 533 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Dějiny biologických teorií novověku. Díl I., Od renesance na práh 19. století / Emanuel Rádl ; k vydání připravili a poznámkami opatřili Tomáš Hermann, Anton Markoš a Zdeněk Neubauer ; z němčiny přeložili Zuzana Škorpíková a Tomáš Hermann   .  Praha :  Academia,  2006 . 482 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Emanuel Rádl - vědec a filosof : sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla, (Praha 9.-12. února 2003) / k vydání připravili Tomáš Hermann, Anton Markoš   .  Praha :  OIKOYMENH,  2004 . 707 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Emanuel Rádl a české dějepisectví : kritika českého dějepisectví ve sporu o smysl českých dějin / Tomáš Hermann   .  Praha :  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta,  2002 . 198 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Hledání společného světa : úvahy o filosofii a proměnách vědění / Zdeněk Neubauer ; k vydání připravili Lucie Nováková, Tomáš Hermann a Jakub Hlaváček   .  Praha : Malvern, 2017 . 381 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Koperník a české země : soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě / Zdeněk Horský ; uspořádali a k vydání připravili Vojtěch Hladký, Tomáš Hermann, Iva Lelková   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2011 . 491 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  volný výběr10/000
 9. Moudrost starých Čechů : komentovaná edice s navazující exilovou polemikou / Roman Jakobson ; k vydání připravili a studií doprovodili Tomáš Hermann a Miloš Zelenka   .  Praha : Červený Kostelec :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; Pavel Mervart,  2015 . 382 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. Plánování socialistické vědy : dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu / k vydání připravili Tomáš Hermann, Doubravka Olšáková   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2013 . 235 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.