Search results

 1. Básník a jeho čas : nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla / Ivo Harák   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  c2012 . 328 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr60/000
 2. Básník Josef Suchý / Ivo Harák   .  Ústí nad Labem :  Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2014 . 157 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr130/000
 3. Býýýt odněkud : kritiky a studie k nové a novější české literatuře / Ivo Harák   .  Praha :  Protis,  2010 . 315 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/010
 4. Jazyk, literatura a region : sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 6.-7. září 2011 / [šéfredaktor Ivo Harák ; editor Pavel Horký]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2012 . 323 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr20/000
 5. Kočkomár, aneb, Umění povídky / Ivo Harák   .  Praha : Togga, 2021 . 214 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Lednový motýl : básně / Ivo Harák ; přebal a graf. úprava Jiří Prodělal   .  Tišnov :  Sursum,  1992 . 52 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Měkké gumy / Ivo Harák   .  Praha : [Ústí nad Labem] :  Protis ; CKK sv. Vojtěcha,  2006 . 96 s.
  Měkké gumy
 8. Meziřečí / Ivo Harák   .  Praha :  Protis,  2009 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Nepopulární literatura / Ivo Harák   .  Ústí nad Labem :  Centrum křesťanské kultury svatého Vojtěcha,  1999 . 159 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000
 10. Země dým / Ivo Harák   .  [S.l. :  Ivo Harák,  1994] . 1 sv.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000