Search results

  1. Galerijní animace [elektronický zdroj] : studijní materiál KVV PF UJEP / Kateřina Dytrtová, Romana Hlavešová   .  [Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně : Občanské sdružení Rami],  2005 . 1 CD-ROM
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad A20/000
  2. Nové druhy vidění [elektronický zdroj] : sborník doktorandského kolokvia / Kateřina Dytrtová   .  Ústí nad Labem :  UJEP,  2008 . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad A20/000