Search results

 1. Antické křesťanství - liturgie, rétorika, antropologie : sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7.-8. listopadu 2008) / Vít Hušek, Petr Kitzler a Jana Plátová (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2009 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Architekti křesťanského středověkého vědění / Pavel Floss   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 354 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Cesta ke Kristu / Jacob Böhme ; z německého originálu Der Weg zu Christo ... přeložil Martin Žemla   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 259 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci : sborník z kolokvia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty / Lenka Karfíková, Zbyněk Šír (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2003 . 178 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Francesco Patrizi : philosopher of the Renaissance : proceedings from the Centre for Renaissance Texts conference : 24-26 April 2014 / Tomáš Nejeschleba, Paul Richard Blum (eds.)   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 384 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Jednota a mnohost : sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse / Martin Jabůrek (ed.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK),  2008 . 359 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 7. O nesmrtelnosti duše I / Gasparo Contarini ; Paul Richard Blum, Tomáš Nejeschleba (eds.)   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 111 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. O pravdě křesťanského náboženství / Hugo Grotius ; překlad traktátu s úvodní studií Jana Engelbrechtová   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . vi, 350 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Proměny německé mystiky : Tauler, Theologia Deutsch, Luther, Paracelsus, Weigel / Martin Žemla   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 403 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti : sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty / Ladislav Chvátal, Vít Hušek (eds.)   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2008 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.