Search results

 1. Acidobazické vlastnosti pevných huminových látek / [rukopis] Veronika Bláhová   .  2006 . 47 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Adaptace denitrifikačních mikroorganismů imobilizovaných v polyvinylalkoholové matrici [rukopis] / Věra Pilařová   .  2013 . 204 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Adsorpce iontů na pilinách [rukopis] / Martin Pšenička   .  2013 . 60 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Adsorpce organických barviv z vodných roztoků na pevných sorbentech / [rukopis] Pavel Šedivý   .  2004 . 47 s., 10 s. graf. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Akutní testy toxicity na žábronožkách Artemia salina [rukopis] / Kateřina Benediktová   .  2008 . 69, [21] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Tereza Dřevěná   .  2012 . 61 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Šárka Šebestová   .  2009 . 115 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Alternativní využití prasečí kejdy a její vliv na životní prostředí [rukopis] / Tomáš Derner   .  2009 . 121 l., [15] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Alternativní zdroje energie v automobilové dopravě / [rukopis] Radek Březina   .  2006 . 86 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Analytické stanovení ftalocyaninů, cytostatik a jejich degradačních produktů pomocí HPLC-MS / Monika Svátová   .  2015 . 60 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.