Search results

 1. Analýza porovnání paliv dle environmentálních kritérií / Vypracoval Miroslav Richter   .  Ústí nad Labem :  Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně,  2003 . 27 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 2. Ekologizace energetických zdrojů / Miroslav Richter ; [vyd.] Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1994 . 10 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství a ochraně ovzduší : studie / Miroslav Richter ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1995 . 49 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Konference "Ekologizace průmyslu VI" : (elektronická verze) / Miroslav Richter [a kol.] ; vyd. [Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2001 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Možnosti snížení emisí anorganických sloučenin fluoru z rotačních pecí v podniku MEFRIT, s.r.o. Mělník : technická zpráva / zpracoval Miroslav Richter   .  [Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Fakulta životního prostředí,  2006] . 20 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 6. Možnosti uplatnění alternativních zdrojů energií : příspěvek pro konferenci "Energetika a životní prostředí V" : Ústí n.L. 24.-26.10.1995 / Miroslav Richter ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1995 . 6 s., 9 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Průmyslové technologie. III / Otakar Söhnel, Miroslav Richter ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1999 . 120 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FŽP - KECHT - Slavomír Adamec, Ing.00/100
  sklad D370/000
  TEV - Kuráň Dr. Ing.00/100
  volný výběr101/000
 8. Průmyslové technologie. III, Stroje a zařízení chemického průmyslu / Miroslav Richter a Otakar Söhnel   .  Ústí nad Labem :  Fakulta životního prostředí UJEP,  2012 . 150 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  FŽP - KECHT - Slavomír Adamec, Ing.00/100
  sklad D100/000
  volný výběr61/000
 9. Sbírka příkladů. Část II, Průmyslové technologie - úvod / Miroslav Richter ; vyd. [Univerzita J. E. Purkyně (Ústí nad Labem). Fakulta životního prostředí]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  2001 . 38 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Sbírka příkladů z obecné a průmyslové chemie / Tomáš Loučka, Miroslav Richter   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí,  2010 . 96 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D80/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.