Search results

 1. Energetika a životné prostredie / Juraj Ladomerský...[et al.]   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2000 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 2. Environmentálne impakty a analýzy ropných látok / Juraj Ladomerský, Dagmar Samešová   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2001 . 82 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Kvalita životného prostredia : medzinárodná vedecká konferencia Les - drevo - životné prostredie '97 : zborník : 8.-11. september 1997. Sekcia č. 9 / ed. Juraj Ladomerský ; vyd. Technická univerzita, Zvolen   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  1997 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Technológia ovzdušia a spracovanie odpadov : návody na cvičenia / Dagmar Samešová, Juraj Ladomerský ; vyd. Technická univerzita, Zvolen   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  1995 . 100 s., 31 s. text. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000