Search results

  1. Experiment možnosti využitia výluhu vermikompostu na dekontamináciu pôdy znečistenej impregnačným olejom = Experimental using of the vermicompost extract for decontamination of soil polluted with impregnating oil / Juraj Ladomerský ... [et al.]   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 2 (2008), s. 28-33.
    article
  2. Koncentrácie kovov v okolí malej spaľovne odpadov = Metal concentrations in surrounding of small waste incineration plant / Emília Hroncová, Juraj Ladomerský   .  Studia oecologica.Roč. 3, č. 2 (2009), s. 89-96.
    article
  3. Straty v starých environmentálnych záťažiach a možné prínosy z ich spracovania = Losses in the old environmental loads and potential contributions from their treatments / Emil Nosáľ, Juraj Ladomerský   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 62-68.
    article