Search results

 1. Delikvence : analýza produktů činnosti delikventní subkultury jako diagnostický a resocializační nástroj / Petr Blažek, Slavomil Fischer, Jiří Škoda   .  Praha : Grada, 2019 . 156 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Etopedie v penitenciární praxi / Slavomil Fischer   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem,  2006 . 183 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr21/000
 3. Psychologie kriminálního chování : vybrané otázky etiologie, andragogické intervence a resocializace / Jaroslav Veteška, Slavomil Fischer   .  Praha : Grada, 2020 . 208 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr100/010
 4. Sociální patologie : analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných sociálně patologických jevů / Slavomil Fischer, Jiří Škoda   .  Praha :  Grada,  2009 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr152/040
 5. Sociální patologie : propedeutika / Slavomil Fischer   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2006 . 144 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr52/000
 6. Sociální patologie : závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení / Slavomil Fischer, Jiří Škoda   .  Praha :  Grada,  2014 . 231 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/050
 7. Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním / Slavomil Fischer, Jiří Škoda   .  Praha :  Triton,  2008 . 205 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D01/000
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr171/020
 8. Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální : učebnice pro studenty učitelství / Slavomil Fischer ... [et al.]   .  Praha :  Triton,  2014 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000
  volný výběr50/090
 9. Úvod do teorie managementu a operačního managementu : modul Teorie a praxe školského managementu / Slavomil Fischer   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta,  2007 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F180/000
  volný výběr101/000
 10. Základy speciální pedagogiky / Slavomil Fischer, Jiří Škoda   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2007 . 188 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr42/010


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.