Search results

 1. Environmentální ekonomie : distanční studijní opora / Milan Viturka   .  Brno :  Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta,  2005 . 106, [10] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky / Milan Viturka a kol.   .  Praha :  Grada Publishing,  2010 . 237 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  RRVS - Koutský RNDr.00/100
  volný výběr31/000
 3. Regionální ekonomie II. / Milan Viturka   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2000 . 91 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D100/000
  volný výběr61/000
 4. Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky : grant GA ČR č. 402/01/0312 / Milan Viturka a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2003 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  RRVS - Hlaváček Ing.01/000
  volný výběr30/000
 5. Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice : výzkumný záměr 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR" / Milan Viturka a kol.   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2003 . 141 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  RRVS - Hlaváček Ing.01/000
  volný výběr31/000
 6. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení programů podpory regionálního rozvoje : realizační výstup výzkumného záměru MŠMT 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů" / Milan Viturka ... [et al.]   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2005 . 136 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr11/000
 7. Vybrané aspekty kvality podnikatelského prostředí jako výchozího faktoru efektivnosti regionálních rozvojových projektů : (případové studie) : výzkumný záměr 145600001 Faktory efektivnosti rozvoje regionů / Milan Viturka & kolektiv   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2002 . 169 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Základy environmentální ekonomie / Milan Viturka   .  Brno :  Masarykova univerzita,  1997 . 167 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr21/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.