Search results

  1. Sborník příspěvků z odborného semináře na téma Aktuální otázky družstevnictví / redaktor Magdalena Hunčová   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická,  2000 . 49 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad D10/000
    volný výběr21/000
  2. Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál : soupis anotací z mezinárodní konference uspořádané KFÚ FSE UJEP ve spolupráci s CPA Praha a ČSE Praha, pobočka Ústí nad Labem ve dnech 1.-2.11.2007 v Ústí nad Labem / [editorka Magdalena Hunčová]   .  V Ústí nad Labem :  Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E. Purkyně,  2007 . 58 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000
  3. Sociální stát a sociální ekonomie - hrozba, přežitek nebo příležitost? / ed. Helena Vomáčková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická,  2003 . 184 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr11/000