Search results

 1. Podnikání a ekonomická kriminalita v České republice / Pavel Šámal, František Púry, Alexander Sotolář, Ivana Štenglová   .  Praha :  C.H. Beck,  2001 . 25, 776 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. Trestní odpovědnost právnických osob : komentář / Pavel Šámal, Jan Dědič, Tomáš Gřivna, František Púry, Jiří Říha   .  V Praze : C.H. Beck, 2018 . liv, 930 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Trestní řád : komentář. I. díl, (ő 1 až ő 179h) / Pavel Šámal a kolektiv   .  Praha :  C.H. Beck,  2005 . xxi, 1432 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  PP - Šemík Mgr.01/000
 4. Trestní řád : komentář. II. díl, (ő 180 až ő 471) / Pavel Šámal a kolektiv   .  Praha :  C.H. Beck,  2005 . viii, 1433-2846 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  PP - Šemík Mgr.01/000
 5. Trestní zákon : komentář. Díl I, (ő 1 až ő 90) / Pavel Šámal, František Púry, Stanislav Rizman   .  Praha :  C.H. Beck,  2004 . xxi, 721 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Trestní zákon : komentář. Díl II, (ő 91 až ő 301) / Pavel Šámal, František Púry, Stanislav Rizman   .  Praha :  C.H. Beck,  2004 . xv, s. 723-1719.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : komentář / Pavel Šámal ... [et al.]   .  V Praze :  C.H. Beck,  2011 . xx, 968 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.