Search results

 1. Algoritmy v hudební nauce a harmonii / Mikuláš Popovič   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2001 . 112 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr93/000
 2. Cantus choralis '01 : mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu / [odpovědný redaktor Mikuláš Popovič]   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2001 . 100 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Harmonický materiál k doprovodu lidové písně / Mikuláš Popovič   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1986 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 4. Harmonický materiál k doprovodu lidové písně / Mikuláš Popovič   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1975 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/000
 5. Hudební nauka : příručka ke studiu / Mikuláš Popovič   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.,  2003 . 100 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr43/000
 6. Hudební výchova dětí předškolního věku : skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. Díl 3, Doprovody písní pro děti předškolního věku / Miloš Kodejška ; Mikuláš Popovič   .  Praha :  Karolinum,  1991 . 91 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. K problematice doprovodu lidové písně / Mikuláš Popovič, Kateřina Šimková   .  V Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně, Pedagogická fakulta,  2001 . 57 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr93/000
 8. K problematice doprovodu lidové písně / Mikuláš Popovič   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  1993 . 59 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Klavírní doprovody a dirigování písní v mateřských a základních školách / Miloš Kodejška, Mikuláš Popovič, Jaroslav Vereb   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018 . 122 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 10. Komplementární kapitoly z harmonie / Mikuláš Popovič   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2006 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000