Search results

 1. Finance územní samosprávy / Jitka Peková   .  Praha :  Victoria Publishing,  1995 . 268 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr20/000
 2. Finance územní samosprávy : teorie a praxe v ČR / Jitka Peková   .  Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2011 . 587 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr41/000
 3. Hospodaření a finance územní samosprávy / Jitka Peková   .  Praha :  Management Press,  2004 . 375 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000
  volný výběr21/000
 4. Majetkové daně v daňové soustavě České republiky / Jitka Peková   .  Praha :  Codex Bohemia,  1997 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 5. Místní rozpočty / Jitka Peková   .  V Praze :  Vysoká škola ekonomická,  1997 . 253 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 6. Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance / Jaroslava Kadeřábková, Jitka Peková   .  Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2012 . 297 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Veřejná správa a finance / Jitka Peková, Jaroslav Pilný   .  Praha :  Codex Bohemia,  1998 . 304 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Veřejná správa a finance veřejného sektoru / Jitka Peková, Jaroslav Pilný, Marek Jetmar   .  Praha :  ASPI,  2008 . 712 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D80/000
  RRVS - Koutský RNDr.01/000
  volný výběr121/000
 9. Veřejná správa a finance veřejného sektoru / Jitka Peková, Jaroslav Pilný   .  Praha :  ASPI Publishing,  2002 . 441 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr70/000
 10. Veřejné finance : teorie a praxe v ČR / Jitka Peková   .  Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2011 . 642 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr31/010