Search results

  1. Podnikové finance pro environmentální management / Miroslav Farský, Marcela Holečková   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2003 . 82 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad D460/000
    volný výběr31/000