Search results

 1. Absorpční schopnost nevládních neziskových organizací v Ústeckém kraji pro čerpání prostředků z fondů EU [rukopis] / Štěpán Šulc   .  2007 . 62 l., 3 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Cíle a realizace předvstupních programů EU v ČR [rukopis] / Tereza Cibulková   .  2006 . 80 l., 17 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. DPH v souvislosti se vstupem do EU : [rukopis] Zdeňka Matějková   .  2006 . 42 l., 9 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Postavení Shromáždění/EP v institucionální struktuře ES [rukopis] : do přijetí Maastrichtské smlouvy / Věra Mihálová   .  2010 . 56 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Vývoj EU mezi Maastrichtem a Lisabonskou smlouvou [rukopis] / Jiří Horáček   .  2010 . 45 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.