Search results

 1. Celoevropská dimenze strategie jednotného vnitřního trhu Evropských společenství a její výhledy do 90. let / Jaroslav Jakš   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 24, č. 7 (1989), s. 24-39.
  article
 2. Ekonomické kořeny současné krize trilateralismu a pozice Evropských společenství / Jaroslav Jakš   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 18, č. 1 (1983), s. 35-52.
  article
 3. Ekonomika a hospodářská politika Evropských společenství na prahu osmdesátých let / Jaroslav Jakš   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 16, č. 1 (1981), s. 27-43.
  article
 4. Evropská společenství uprostřed 80. let: hledání nové integrační strategie? / Jaroslav Jakš   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 19, č. 9 (1984), s. 29-41.
  article
 5. K dosavadní bilanci ekonomické, politické a sociální dimenze adaptačních procesů v Evropských společenstvích / Jaroslav Jakš   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 23, č. 9 (1988), s. 32-42.
  article
 6. K dosavadní realizaci plánu na vytvoření jednotného vnitřního trhu ES / Josef Šlajchrt   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 24, č. 8 (1989), s. 50-59.
  article
 7. K ekonomické stránce meziimperialistických konfliktů mezi Evropským společenstvím a Japonskem / Jaroslav Jakš   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 17, č. 3 (1982), s. 41-56.
  article
 8. K ekonomické, politické a sociální dimenzi "Jednotného vnitřního trhu" Evropských společenství / Jaroslav Jakš   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 24, č. 2 (1989), s. 22-36.
  article
 9. K ekonomickým aspektům současné etapy adaptačního procesu Evropských společenství / Jaroslav Jakš   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 21, č. 3 (1986), s. 40-55.
  article
 10. K současnému úsilí Evropských společenství o překonání integračního stagnacionismu v ekonomické, institucionální a politické sféře / Jaroslav Jakš   .  Mezinárodní vztahy.Roč. 17, č. 8 (1982), s. 26-41.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.