Search results

 1. ABC práva Evropských společenství / [přeloženo z anglického originálu]   .  Praha :  Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v České republice,  2001 . 116 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  volný výběr10/000
 2. European community : the building of a union / John Pinder   .  Oxford ; New York :  Oxford University Press,  1991 . x, 268 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. Evropská společenství : (mechanismus, vývojové tendence) : doplňkové skriptum / Jaroslav Jakš   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1989 . 78 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Evropská společenství : první pilíř Evropské unie / Miloslav Had, Luděk Urban   .  [Praha] :  Ústav mezinárodních vztahů,  1997 . 149 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E20/000
 5. Fundstellennachweis WG-Umweltrecht : (Stand 20.2.1995) / bearb. von Siegber Lohse, Erika Dörner ; Hrsg. Umweltbundesamt, Berlin   .  Berlin :  Umweltbundesamt,  1995 . 539 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D01/000
  book
 6. Hospodářská politika Evropského společenství / Zdeněk Šrein   .  Praha :  Vysoká škola ekonomická,  1994 . 180 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Hospodářská politika Evropského společenství : Určeno pro stud. všech fak / Zdeněk Šrein   .  Praha :  Vysoká škola ekonomická,  1993 . 180 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Jednotný vnitřní trh evropských společenství : mechanismus a souvislosti / Jaroslav Jakš   .  Praha :  Vysoká škola ekonomická,  1991 . 123 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 9. Právo životního prostředí Evropských společenství : praktický průvodce / Eva Kružíková, Eva Adamová, Jan Komárek   .  Praha :  Linde,  2003 . 410 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  volný výběr11/000
 10. Problematika vývoje kamenouhelného hornictví se zaměřením na Německo a státy ES / Zprac. Petr Formánek   .  Ostrava :  Ostravsko-karvinské doly,  1993 . 23 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000