Search results

 1. Definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů v okrese Ústí nad Labem k 3.3.1991 / vyd. Krajská statistická správa, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Krajská statistická správa,  1992 . 111, 10 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 2. Dějiny zaniklých obcí : Tuchomyšl / Ivan Martinovský, František Cvrk, Marta Cvrková   .  Ústí nad Labem :  Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody,  1983 . 166 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Ekologická kritéria pro lokalizaci bytové výstavby v okrese Ústí nad Labem : vliv zdrojů znečišťování ovzduší : M 18.11.03 / Jaromír Hanuš, Jaroslava Antošová, Jana Tesařová ; vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Výzkumný ústav výstavby a architektury,  1990 . 78, 19 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 4. Ekologické problémy na úseku ochrany vod okresu Ústí n. L. do r. 2000 / Miluše Neubauerová ; vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury, Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav výstavby a architektury,  1988 . 43 s., 16 s. tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Ekomuzeum a jeho propojení do výukového procesu Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem / Jaroslava Vráblíková [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1995 . 46 s., 5 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Generel životního prostředí okresu Ústí nad Labem : revize generelu z roku 1988 / Jiří Anděl a kol. ; vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Výzkumný ústav výstavby a architektury,  1992 . 72 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Hodnocení stavu, vývoje a výhledu struktury ploch v okrese Ústí nad Labem / Ivan Bičík...[et al.]   .  Praha :  Univerzita Karlova,  1988 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Chráněná území ČR : Ústecko : okres Ústí nad Labem   .  S.l. :  S.n.,  2003 . 12 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr21/000
 9. Motýli okresu Ústí nad Labem / Václav Vysoký, Jiří Klír, Milan Fuksa ; vyd. Okresní vlastivědné muzeum, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Okresní vlastivědné muzeum,  1987 . 93 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Návrh na zapojení skanzenu do výukového procesu v agroekologickém bloku : závěrečná zpráva etapy / Jaroslava Vráblíková [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1995 . 1 sv. (růz. stránkování)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000