Search results

 1. Boj za župu táborskou a obecní politika : (otisk z časopisu "List") / E. Chalupný   .  V Táboře :  [s.n.],  1920 . 12 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 2. Dějiny Tábora. 1.díl 2.svazek, 1422-1452 / zpracoval František Šmahel   .  České Budějovice : Jihočeské nakladatelství, 1990 . strany 335 až 695 stran, 24 listů obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Dějiny táborského pivovarnictví : na památku třistatřicetiletou založení pivovaru v hradě a osmdesátiletou převzetí pivovaru do vlastní správy / napsal Karel Thir   .  Tábor : Pravovárečné měšťanstvo, 1942 . 175 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Hradiště Hory Tábor jako pevnost v minulosti / napsal Karel Thir   .  [Brno] : Garn, 2017 . 275 stran, 5 nečíslovaných listů obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Hradiště hory Tábor jako pevnosť v minulosti / napsal Karel Thir   .  V Táboře :  Nákladem obce král. města Tábora,  1895 . 275 s., [16] l. obr. příl., [1] složený l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Ktož jsú boží bojovníci : čtení o Táboře v husitském revolučním hnutí / sestavil a výkladem doprovodil Josef Macek ; latinské texty přeložila Anna Pavlů   .  Praha : Melantrich, 1951  Praha : tiskárna Svoboda, tiskařské závody, n.p., závod č. 2 . 342 stran, 11 listů obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
  kat. historie FF00/100
 7. Návraty k pramenům : studie k počátkům husitského Tábora / František Šmahel   .  Praha : Argo, 2020 . 749 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. O táborských pečetech a erbech / Václav Vojtíšek   .  V Praze :  Společnost Husova musea,  1931 . 60 s., [3] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Staré domy a rodiny táborské : na památku založení města před pěti sty léty. I. díl / K. Thir   .  Brno :  Garn,  2015 . 432 s., [6] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Staré domy a rodiny táborské : na památku založení města před pěti sty léty. II. díl / K. Thir   .  [Brno] : Garn, 2015 . strany 435-847, 5 nečíslovaných listů obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.