Search results

 1. 101+101 leteckých pohledů na Česko a Slovensko = 101+101 aerial views of Czechia and Slovakia = 101+101 leteckých pohľadov na Česko a Slovensko / Bohuš Schwarzbacher, Martina Grznárová ; překlad: Skřivánek s.r.o.   .  Zlín : Creative Business Studio, 2019 . 318 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. 1919 : vzpomínky na Maďarskou a Slovenskou sovětskou republiku / Anna Kodýtková ; [doslov napsal Oliver Tenzer]   .  Praha :  Mladá fronta,  1956 . 132 s., [20] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 3. 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU : Brno, 19. dubna 2013   .  Praha :  Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie,  2013 . 138 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 4. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja / Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol.   .  Bratislava :  Veda,  2013 . 679 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. 2217 dní : Slovensko v čase druhej svetovej vojny / Ľubomír Lipták   .  Bratislava :  Kalligram,  2011 . 382 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. 50 rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a Pedagogická fakulta /   .  Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004 . 93 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. 53. zjazd chemických spoločností : zborník príspevkov, Banská Bystrica, 3.-6. september 2001 : celoplenárne prednášky, sekcie E, L, N. 1.   .  Bánská Bystrica : FPV Univerzita Mateja Bela v Bánskej Bystrici, 2001 . 299 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Acta Facultatis Ecologiae (Zvolen) 2000, Vol. 7 / ed. Ján Chrapan ; vyd. Technická univerzita, Zvolen   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  2001 . 268 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Acta Facultatis Ecologiae Zvolen 1994/I / Pavel Zdycha [a kol.] ; vyd. Technická univerzita, Zvolen   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  1994 . 230 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Acta Facultatis Ecologiae Zvolen 1995/II / Pavel Zdycha [a kol.] ; vyd. Technická univerzita, Zvolen   .  Zvolen :  Technická univerzita v Liberci,  1995 . 239 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.