Search results

 1. Čtenářem se člověk stává / Jana Marhounová ; obálka a graf. úprava Naděžda Bláhová   .  Praha :  SNTL,  1987 . 108 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Chráněná krajinná území a pásma hygienické ochrany vodních zdrojů : materiály 24. vodohospodářského semináře / vyd. Státní vědecká knihovna, Ostrava   .  Ostrava :  Státní vědecká knihovna v Ostravě,  1987 . 74 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Minerální vody Severomoravského kraje / Radan Květ, Georgij Kačura   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1978 . 173 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Příspěvek k prostorové interpretaci charakteristik klimatologických prvků / Tomáš Litschmann, Radim Tolasz   .  Praha :  Český hydrometeorologický ústav,  1988 . 27 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Regionální portréty / zpracoval: oddělení regionální statistiky   .  Praha :  Český statistický úřad,  1995 . 259 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 6. Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu. Sv. 33 / vyd. Český hydrometeorologický ústav, Praha   .  Praha :  Státní nakladatelství technické literatury,  1988 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000