Search results

 1. Hydrická rekultivace území po těžbě v lomu Most - Ležáky [rukopis] / Petra Vlčková   .  2007 . 66 l., [23] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Hydrologická rekultivace vyuhleného lomu Most [rukopis] / Jaroslava Podolanová   .  2007 . 79 l., [30] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Polycyklické aromatické uhlovodíky v ovzduší [rukopis] / Světluše Matoušovská   .  1994 . 72 s., 16 příl., 1 vol. mp. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Vliv důlní činnosti na hydrologii oblasti Severočeské hnědouhelné pánve [rukopis] / Jana Meskařová   .  2007 . 49, 23 l., [1] l. vol. m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Vliv hnědouhelného hornictví na proudění povrchových a podzemních vod v centrální části severočeské hněhouhelné pánve [rukopis] / Lukáš Morche   .  2008 . 89 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Zhodnocení pokusné plochy vnitřní výsypky dolu Bílina / [rukopis] Hana Křížová   .  2001 . 66 s., 26 s. tab., fot. a m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.