Search results

 1. " ... zu Menschenrecht und Menschenglück" : Die Gedichte Anton Wilhelm Teucherts als Spiegelbild der Bergarbeiterbewegung im nordwestböhmischen Braunkohlenrevier / Norbert Englisch   .  Stuttgart :  Seliger-Archiv,  1986 . 111 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Černé milióny : vyprávění o mladých létech a dospívání severočes. uhelného dolování / Jan Měchýř, Jiří Matějček ; obálka a graf. úprava Roman Karpaš   .  Ústí nad Labem :  Severočeské nakladatelství,  1987 . 331 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
 3. Fotografie a pohlednice hnědouhelných hlubinných dolů Ústeckého kraje / Zdeněk Zícha   .  Ústí nad Labem :  CDL Design,  2005 . 263 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Možnosti zneškodňování elektrárenských popelovin na výsypkách hnědouhelných lomů SHD : závěrečná práce / Václav Urban ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem,  1993 . 56 s., 18 tab. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Návrh skládky odpadů pro Doly Ležáky s.p. Most ve vnitřní výsypce lomu Most / Jiří Průša ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem,  1993 . 28 s., 7 příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Průvodce po rekultivacích : květen 2001 / vyd. Rekultivační výstavba, Most   .  Most :  Rekultivační výstavba,  2001 . 31 s., 1 s. m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 7. Racionalizace lesnických rekultivací území, devastovaných báňskou činností v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru - komplexními opatřeními : metodika pro praxi / František Špiřík ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1992 . 29 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 8. Rekultivace a životní prostředí v SHR : hnědé uhlí / vyd. Severočeské hnědouhelné doly, Most   .  Most :  Severočeské hnědouhelné doly,  1980 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D30/000
 9. Rekultivace ploch devastovaných těžbou nerostných surovin v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru : metodika / Petr Čermák, Jaroslav Kohel, František Dedera a kol.   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  2002 . 88 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  volný výběr21/000
 10. Rekultivace Růžodolské výsypky - u letiště : závěrečná odborná práce / Věra Hulínová ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J. E. Purkyně,  1993 . 39 s., 12 příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.